top of page

ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ

ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﻴﺮﻩ

ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ  ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ

ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺍﻏﻠﻴﻚ ﻭ ﺍﻏﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻐﻠﻴﻚ

ﻭ ﺍﺑﻴﻚ .. ﺗﺪﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﻩ

! ﻋﺸﺎﻥ ﺍﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﻏﻼﻙ ﻭ ﺗﻐﻠﻴﻚ

ﻭ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻃﻴّﺐ ﺧﺎﻃﺮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺜﻴﺮﻩ

ﺍﻭﻋﺪﻙ ﻻﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺍﺧﻠﻴﻚ

ﻭ ﺍﻭﻋﺪﻙ ﺯﻋﻠﺘﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ

ﺣﺐ(ﻥ) ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺯﻋﻞ ﻭ ﺗﺰﻋﻞ

ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻴﻚ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭ ﺷﻮﻑ ﻟﻚ ﺣﺐ ﻏﻴﺮﻩ

 - شاريك - 

unnamed (2).png

  ©2019 

   كلمات | و١حد 

   الحان | سهم  

      غناء وعزف عود

        رابــح صـقـر        

  شاريك  
bottom of page